Sprawozdanie z VIII Regionalnego Konkursu Wieńców Dożynkowych 2015

Podczas Dożynek Gminnych w Kozach w dniu 6 września 2015 r. w Parku przy Pałacu Czeczów w Kozach odbył się już VIII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych, przygotowanych przez 17 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego.

Konkurs zorganizowali: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej; Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury w Kozach.

Celem konkursu było pokazanie pięknych symboli zakończenia żniw, promowanie regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych, a także upowszechnianie atrakcyjności różnych szkół układania wieńców wykonanych z darów ziemi.

Panie przygotowały przepiękne wieńce z naturalnych materiałów roślinnych jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub kompozycje współczesne. Co roku panie z KGW zaskakują pomysłowością, dokładnością i kolorystyką przygotowanych wieńców.

Komisja oceniająca w składzie:

1. Waldemar Pieczara – Przewodniczący Komisji (Przewodniczący RZRKiOR)

2. dr Marta Tylza-Janosz – Ekspert (Dyrektor Muzeum w Kętach)

3.  Grzegorz Szetyński – Członek Komisji (Wicestarosta Bielski)

4. Gertruda Proksa – Członek Komisji (Członek Krajowej Rady KGW)

5. Edward Korczyk – Członek Komisji (Honorowy Przewodniczący RZRKiOR)

6. Danuta Kożusznik – Sekretarz (Prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej)

dokonała przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu przez Koła Gospodyń Wiejskich, uwzględniając poniższe kryteria:

Zastosowane materiały – użycie jako podstawowych materiałów tradycyjnych, związanych ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty itp.   

Walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, estetyka, bryła, kształt, dobór barw

Sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania

i podjęła następujące decyzje:

W kategorii „wieńce płaskie”:

3 miejsce zajęło KGW Brzezówka gm. Hażlach pow. cieszyński (nr 18)

2 miejsce zajęło KGW  Pławy gm. Oświęcim  pow. oświęcimski (nr 16)

1 miejsce zajęło KGW Międzyrzecze Dolne gm. Jasienica pow.bielski(nr 17)

W kategorii „korony”:

Wyróżnienie otrzymuje KGW Dwory I gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 5)

3 miejsce zajęło KGW Łeki gm. Kęty pow. oświęcimski (nr 4)

2 miejsce zajęło KGW Bulowice gm. Kęty pow. oświęcimski (nr 1)

1 miejsce zajęło KGW Witkowice gm. Kęty pow. oświęcimski (nr 8)

W kategorii „kompozycje”:

Wyróżnienie otrzymuje KGW Zbytków gm. Strumień pow. cieszyński (nr 15)

Wyróżnienie otrzymuje KGW Stare Stawy gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 13)

3 miejsce zajęło KGW Dwory II gm. Oświęcim pow. oświęcimski 

(nr 6)

2 miejsce zajęło KGW Pisarzowice gm. Wilamowice pow. bielski (nr 12)

1 miejsce zajęło KGW Babice gm. Oświęcim pow. oświęcimski (nr 14)

Koła otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki, puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Dom Kultury w Kozach, Wicewojewodę Śląskiego.

Wieńce obejrzało kilkaset osób uczestniczących w Dożynkach.