XII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek Kół Gospodyń Wiejskich – Przeciszów 2022

Choinki, lampiony, światełka, piękne regionalne stroje, a w tle – przepiękne kolędy i pastorałki, gwarowe recytacje i ludowe obrzędy bożonarodzeniowe – to wszystko można było zobaczyć i usłyszeć podczas XII Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Kół Gospodyń Wiejskich, który 23 stycznia b.r. odbył się w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie w pow. oświęcimskim, woj. małopolskie. Przegląd został zorganizowany z inicjatywy Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej (RZRKiOR), z ogromną pomocą Biblioteki w Przeciszowie oraz KGW Przeciszów i Piotrowice.

Patronat Honorowy nad Przeglądem pełniła Pani Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski, Tomasz Kosowski – Wójt Gminy Przeciszów, zaś patronat medialny: Radio Bielsko, Radio Kraków, Gazeta Beskidzka, Wieści Gminy Przeciszów, Kulturalny Powiat, Fakty Oświęcim, MojaWies.pl

Aby zachować reżim sanitarny, zorganizowano Przegląd w trzech turach po 5 zespołów, zapewniono dystans i środki do dezynfekcji. W sumie zaprezentowało się 15 grup z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Na początku każdej tury zebranych gości oraz uczestników witali prowadzący – Zbigniew Kotrys z Czernichowa wraz z Danutą Kożusznik – prezes RZRKiOR w Bielsku-Białej. Natomiast goszczący na Przeglądzie włodarze gmin, z których przyjechały zespoły, uczestniczyli w otwieraniu i zamykaniu każdej tury, przekazując pamiątkowe statuetki, dyplomy i regionalne upominki. Spośród gości byli obecni: Tomasz Kosowski – Wójt Gminy Przeciszów, Marek Trzaska – Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów, Rafał Ficoń – Wiceburmistrz Kęt, Mirosław Smolarek – Wójt Gminy Oświęcim, Halina Musiał – Wicewójt Gminy Oświęcim, Władysław Kozub – sołtys Przeciszowa, Łukasz Fuczek – Kierownik GBP w Przeciszowie. Powitano także władze Rejonowego Związku, w tym Gertrudę Proksa – członkinię Krajowej Rady KGW, Jadwigę Gębala – Wiceprezes Zarządu, Cecylię Puzoń – Sekretarza Związku, Przewodniczące KGW Przeciszów – Marię Zając i KGW Piotrowice – Elżbietę Kozłowską, działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, członków i kierowników muzycznych zespołów, media i wszystkich przybyłych widzów.

Zespoły reprezentujące na Przeglądzie Koła Gospodyń Wiejskich z Podbeskidzia to: z powiatu bielskiego – Pisarzowice, Zasole Bielańskie, Biery i Międzyrzecze Dolne; z cieszyńskiego – Strumień; z oświęcimskiego – Brzeszcze, Brzeszcze-Bór, Bulowice, Grojec, Malec, Nowa Wieś, Piotrowice, Poręba Wielka, Przeciszów; z wadowickiego – Frydrychowice.

Podczas imprezy ponad 250 wykonawców zaprezentowało przepiękne kolędy i pastorałki oraz scenki jasełkowe, a opracowania muzyczne, aranżacja i wykonanie poszczególnych utworów dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Zespoły zachwycały oryginalnymi strojami ludowymi, entuzjazmem i autentycznością. Całej imprezie towarzyszyła serdeczna, jeszcze świąteczna atmosfera. Każda tura kończyła się wspólnym kolędowaniem i noworocznymi życzeniami.

Nadrzędnym celem Przeglądu Zespołów Kolędniczych było pokazanie, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów a także innego dorobku kulturowego kół gospodyń wiejskich oraz promocja obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

Przeglądowi towarzyszyła wystawa rękodzieła KGW i miejscowych twórców ludowych. Stoiska wystawowe przygotowały KGW Dzięgielów oraz Wiktoria Kobylańska, Jadwiga Pokrzyk, Halina Matla i Elżbieta Kozak. Wszyscy uczestnicy zostali też poczęstowani smakołykami pochodzącymi z miejscowej cukierni „Maja” oraz przygotowanymi przez niezastąpione panie z KGW.

Opracowanie: Danuta Kożusznik i Cecylia Puzoń

PODSUMOWANIE 12. REGIONALNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZECISZOWIE – 23.01.2022